Sabtu, 08 Desember 2012

Daily Orthodoxy 08/12/2012

165. Apakah yang dimaksud dengan Kutuk itu?
Penghukuman dosa oleh keputusan keadilan Allah, dan kejahatan akibat dosa timbul keatas bumi bagi penghukuman manusia. Allah berkata kepada Adam:   maka terkutuklah tanah karena engkau. [Kej 3:17]

166. Bagaimanakah wujud kematian yang timbul karena dosa Adam?
Dalam 2 bentuk: Secara tubuh, ketika tubuh kehilangan roh yang  menopangnya, dan juga secara rohani, ketika roh kehilangan rahmat Allah yang menopangnya dengan ketinggian kehidupan rohani.

167. Jika demikian, dapatkah roh mati sebagaimana tubuh?
Ya, roh dapat mati, namun tidak seperti tubuh. Ketika tubuh mati maka ia kehilangan indera dan menjadi lapuk sedangkan ketika roh mati oleh dosa maka ia kehilangan cahaya rohani, sukacita, dan kebahagiaan, namun tidak menjadi lapuk atau hancur namun tetap dalam suatu keadaan yang gelap, penuh kesedihan, dan penderitaan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar