Jumat, 30 Agustus 2013

Doa Bagi Dunia (Daniel F S)

 1) Tuhan kasihanilah kami, ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, orang berdosa yang penuh dengan segala dosa dalam sepanjang hidup kami. Kuatkanlah kami senantiasa dalam ketaatan akan kebenaran dan kehendakMu, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat jiwa kami.

2) Tuhan kasihanilah kami, berikanlah kami hati yang penuh kedamaian, pengampunan dan cinta kasih yang besar; sehingga kami dapat berdoa dengan ketulusan dan dalam belas kasihan, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Yehova Syalom, Sang Damai Jiwa kami.


3) Tuhan kasihanilah dunia ini dan segala isinya, ampunilah dosa-dosa dunia ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang memikul dosa dunia, tuntunlah kami semua kepada kepenuhan kebenaran iman dan ajaran Kristen dalam Gereja Orthodox Timur, satu-satunya Tubuh Kristus yang sejati, tiang penopang dan dasar kebenaran, Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik; sehingga kami dapat selalu mengenakan jubah kekekalan.

4) Tuhan kasihanilah GerejaMu, TubuhMu ini, lindungilah dan berkatilah, kasihanilah dan ingatlah para Patriarkh, Episkop, Presbyter dan Diakon; juga pada Biarawan dan Biarawati baik dalam kelompok maupun sendirian, baik yang melayani AltarMu maupun yang tidak; kasihanilah dan ingatlah setiap jenjang kehormatan dalam GerejaMu dan setiap pelayanan yang ada, para Exorcist, Katekis, Akolit, Pengidung, Reader, Paduan Suara, dan segenap pelayanan-pelayanan lainnya. Kuatkanlah dan sertailah GerejaMu dalam ajaran, iman dan moral yang murni sesuai dengan kebenaranMu. Berikanlah kepada umatMu keteguhan untuk melaksanakan Orthodoxia, Ortholatria, dan Orthopraxia dengan hati yang tulus dan khusyuk. Limpahkanlah selalu kepada GerejaMu, suatu pertumbuhan secara geografis maupun secara rohani, tuntunlah domba-dombaMu yang terhilang dan berikanlah pertobatan kepada mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami, hentikanlah dan insafkanlah kaum Skismatik dan kaum Heretik melalui kelembutan kasihMu, luruskanlah dan persatukanlah mereka kembali dengan GerejaMu. Nyatakanlah kebenaranMu bagi semua dan kasihanilah kami semua. 

5) Tuhan kasihanilah negara-negara kami, jika bangsa kami telah berdosa kepadaMu maka ampunilah dan kasihanilah, berikanlah kesejahteraan dan keamanan dalam negara kami, hentikan dan hindarkanlah kami dari segala bentuk peperangan, penjajahan, perpecahan, huru-hara, tawuran, kekacauan, kerusuhan politik, krisis keuangan, krisis kepercayaan, korupsi, kolusi, nepotisme, degradasi moral, kelaparan, wabah penyakit, wabah sampar pada hewan, berbagai kekacauan alam: banjir, gempa bumi, badai, dan kebakaran; serta malapetaka-malapetaka lainnya. Lindungilah negara kami dan pemimpin beserta seluruh perangkat negara, berikanlah kepada mereka ketulusan, kejujuran, kedisiplinan, hikmat, kepandaian, dan kekuatan untuk mengelola negara ini secara adil dan benar. Berikanlah bagi dunia ini cuaca-cuaca yang baik, berlimpahnya hasil bumi dan pemerintahan yang bijaksana, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa Mutlak, Raja di atas Segala Raja, ingatlah, kasihanilah dan tolonglah negara yang sedang dalam kekacauan.

6) Tuhan kasihanilah mereka yang menempatkan diri sebagai musuh-musuh kami sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat, ampunilah dan kasihanilah mereka yang berbuat jahat kepada kami: Menindas, menganiaya, melukai, mendukakan, menghujat, mencaci-maki, meremehkan, dan membenci kami. Ampunilah dosa-dosa mereka dan insafkanlah mereka dalam kebenaran kasihMu, berkatilah mereka dengan hati yang tulus dan terbuka, penuhilah mereka dengan kebijaksanaan dan rasa rendah hati, serta penahanan diri dan kasih yang besar, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengasih Manusia.

7) Tuhan kasihanilah kami semua yang terikat oleh dosa dan hawa nafsu duniawi ini, lepaskan dan bebaskanlah kami dari segala pikiran jahat, kata-kata yang kotor dan jahat, segala dusta dan tipuan, segala kutukan, penyembahan berhala dan roh-roh jahat, segala macam sihir, keraguan akan Engkau, sakrilegi, kemalasan dan kelambanan, kurangnya sikap hormat dan mengasihi orangtua, pembunuhan, amarah, percabulan, perzinahan, kecemaran, pencurian, keserakahan, ketamakan, kerakusan, iri hati, perseteruan, perselisihan, percideraan, egoisme, kesombongan, keangkuhan hidup, kemabukan, kebobrokan moral, keterikatan oleh makanan, game, pornografi, narkoba, dan rokok; serta hal-hal lainnya yang membelenggu hidup kami. Juga kami memohon cegahlah setiap upaya bunuh diri yang akan dilakukan dan insafkanlah para pelaku bunuh diri ini melalui kasihMu yang tak kunjung padam, jauhkanlah dan bebaskanlah kami dari hal-hal itu, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Yehova Nissi, Sang Panji Keselamatan kami.

8) Tuhan kasihanilah kami semua yang berada dalam keadaan sakit dan kelemahan, berikanlah rahmat kesembuhan dan pemulihan kekuatan kepada mereka, terutama kesembuhan rohani meskipun kesembuhan jasmani tak Kau lupakan. Hindarkanlah mereka dari roh-roh jahat yang membuat sakit dalam diri mereka dan bahkan merasuki beberapa diantara mereka, kiranya malaikatMu Kau kirim untuk menolong mereka dan lepaskanlah mereka demi PuteraMu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Biarlah melalui peristiwa sakit ini, mereka menjadi semakin mendekat kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Yehova Rapha, Sang Penyembuh dan Tabib Agung kami.

9) Tuhan kasihanilah kami semua yang berada dalam perjalanan baik melalui darat, air maupun udara. Kirimkanlah malaikat penjagaMu dalam setiap jalan-jalan kami, pagarilah kami dengan kasihMu dari setiap kecelakaan dan bencana, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Imanuel, Sang Allah yang beserta kami.

10) Tuhan kasihanilah mereka yang tersisih dan kaum miskin, bagi mereka yang kurang mampu dan dalam himpitan ekonomi, Tuhan peliharalah mereka dengan kasihMu, cukupkanlah segala bentuk kebutuhan mereka. Gerakkanlah hati kami untuk dapat memberikan derma bagi mereka dalam ketulusan dan cinta kasih. Lindungilah mereka dari segala tekanan, mara bahaya dan dari segala yang jahat, ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang selalu ada bagi kaum miskin dan yang tersisih dan Sang Yehova Yirekh, Sang Allah yang mencukupi.

11) Tuhan kasihanilah para janin dan bayi, ingatlah dalam setiap kerapuhan mereka ya Tuhan, kirimkanlah malaikat pelindung dariMu bagi mereka, hindarkanlah mereka dari sakit penyakit, kecacatan dan kelemahan tubuh, jagailah ketidak berdayaan mereka dari segala mara bahaya. Limpahkanlah rahmatMu bagi mereka yang merindukan anak. Tuntunlah mereka dalam Sakramen Baptisan Suci dalam GerejaMu serta tumbuhkanlah mereka dalam tubuh yang sehat, moral yang baik dan kerohanian yang benar. Kasihanilah dan berkatilah mereka yang merawat dan mendidiknya, para orangtua mereka, keluarga mereka, wali asuh mereka, pengasuh mereka, guru-guru mereka, rohaniwan-rohaniwan mereka, dan setiap orang-orang di sekitar mereka. Cegahlah setiap aksi aborsi yang dilakukan secara serampangan, insafkanlah para pelaku aborsi dalam hati nurani yang benar dan baik serta ampunilah dosa-dosa mereka, raihlah mereka semua dengan cahaya kasihMu dan tuntunlah mereka ke dalam jalan keselamatan. Sentuhlah mereka dengan kasihMu, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang mencipta.

12) Tuhan kasihanilah para kanak-kanak dan remaja, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang jahat dan dari segala malapetaka, berikanlah kepada mereka kestabilan emosi, pengendalian diri terhadap hawa nafsu, dan hikmat kepandaian dan kekuatan dalam pendidikan yang mereka tempuh. Limpahkanlah bagi mereka, suatu kedisiplinan, moral yang baik dan suatu kepedulian bagi diri sendiri maupun sesama. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka ketika mereka dalam kesedihan dan kesengsaraan, ya Tuhan Yesus Kristus, yang pernah menjelma menjadi Sang Kanak-Kanak yang Maha Suci.

13) Tuhan kasihanilah para pemuda dan pemudi, tiliklah pergumulan hidup mereka, jika mereka melakukan studi lanjut maka biarlah tanganMu yang membimbing mereka, berkati dengan hikmat kepandaian dariMu, dan dalam pekerjaan yang dirindukan ya Tuhan berikanlah yang terbaik bagi mereka, berikanlah kesabaran, kedisiplinan, kejujuran, hikmat kepandaian dan kekuatan dalam mereka bekerja. Pertegaslah panggilan kehidupan dan pelayanan dalam hidup mereka, biarlah yang terpanggil untuk menikah dapat menemukan jodoh yang terbaik, karuniakanlah kepada mereka kekudusan hubungan, cinta yang tulus dan sejati, kesetiaan satu sama lainnya, hindarkanlah mereka dari perseteruan, namun berikanlah kesabaran dan pengertian ketika menghadapi suatu masalah. Tuntunlah mereka sampai kepada Sakramen Pernikahan Suci dengan tanpa noda dan cacat dapat mempertahankan kekudusan sehingga dapat memuliakanMu. Bagi mereka yang memiliki panggilan selibat ya Tuhan, kasihanilah dan tolonglah mereka untuk hanya mencintaiMu dengan ketulusan hati, ajari kami untuk mengasihi ya Allah, kuatkanlah iman kami semua ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantin Yang Kudus.

14) Tuhan kasihanilah para ayah dan ibu, ringankanlah beban mereka dalam mengurus keluarga, berikanlah keharmonisan dalam hubungan keluarga mereka, biarlah kedamaian dan kebijaksanaan untuk mengatur dan membina keluarga dalam kebenaran dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka kesatuan dan jangan biarkan ada perpecahan dalam keluarga mereka. Cegahlah perceraian diantara keluarga mereka dan lekatkanlah kembali kasih keluarga yang telah terpecah. Sentuhlah mereka dengan tangan kasihMu yang lembut, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemersatu.

15) Tuhan kasihanilah para orang-orang yang telah berumur lanjut, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka, biarlah damai dan penghiburan dariMu selalu ada di tengah-tengah mereka, janganlah pernah campakkan mereka ya Tuhan, berikanlah mereka sukacita akan HadiratMu yang Agung itu, Ingatlah masa-masa terakhir hidup mereka dan ingatlah mereka pada masa Engkau datang kedua kalinya, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim Agung dan Pembela kami,

16) Tuhan kasihanilah mereka yang telah tertidur dalam Engkau, (Nama), tiliklah benih Ilahi dalam diri mereka dan kiranya ampunilah setiap dosa-dosa kesalahan mereka, persatukanlah mereka dengan kemuliaanMu, biarkanlah mereka menikmati sukacita HadiratMu yang tiada batasnya, sehingga suatu saat kami dapat bersama-sama memuji memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sorga Mulia bagi kami.

Penutup

Kiranya Allah Trinitas; Sang Bapa, Sang Putera dan Sang Roh Kudus, mendengarkan, berkenan dan mengabulkan doa-doa kami ini, Tolonglah dan doakanlah kami kepada Allah ya Sang Aiparthenos Theotokos Maria Panagia, St. Yoakim dan St. Anna, datuk moyang yang Kristus, tolonglah dan doakanlah kami,

Nabi dan perintis jalan yang mulia St.Yohanes Pembaptis, Nabi besar St. Musa, St. Elia, St. Henokh dan St. Daniel serta segenap jajaran para nabi, tolonglah dan doakanlah kami, 
Rasul yang mulia dan ternama St. Petrus dan St. Paulus, 
St. Andreas yang pertama dipanggil oleh Kristus, 
St. Yakobus Anak Zebedeus dan St. Yohanes murid yang dikasihi Kristus, Sang Boanerges, 
St. Filipus, St. Bartolomeus, St. Thomas, St. Matius, 
St. Yakobus Anak Alfeus, St. Yudas Tadeus, 
St. Simon orang Zelot, dan St. Matias,
Serta segenap jajaran yang disamakan dengan para rasul dan 70 rasul utusan, tolonglah dan doakanlah kami, 

Santo/Santa Patron kami yang terilham oleh Allah, St. Iona dari Manchuria (atau Nama St. Patron) tolonglah dan doakanlah kami,
St. Ignatius dari Antiokhia, Sang Pengemban Allah, serta segenap jajaran pengemban Allah, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Polikarpus dari Smirna, Syuhada yang kudus, serta segenap jajaran para Syuhada yang mulia dan unggul, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Antonius Agung dan St. Benediktus dari Nursia, Patron Kerahiban dan penahanan diri, serta segenap jajaran kerahiban yang suci, tolonglah dan doakanlah kami, 
St. Sophronius, Sang Patriarkh Yerusalem, serta segenap jajaran Patriarkh, Episkop, Presbyter dan Diakon, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Kosmas dan St. Damianos, sang penyembuh tanpa bayaran, serta segenap jajaran janasuci penyembuh tanpa bayaran, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Nicholas dari Myra, sang pelindung perjalanan, serta segenap jajaran janasuci pelindung, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Basilius Agung, sang guru jagad, serta segenap jajaran janasuci segenap bapa Gereja, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Serafim dari Sarov, sang pembuat mujizat yang penuh kemuliaan, serta segenap jajaran kaum Staretz, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Matrona dari Moskow, yang penuh berkat Ilahi, serta segenap jajaran seluruh janasuci, tolonglah dan doakanlah kami,

Para malaikat agung yang tak berjasad jasmani,
St. Mikhael, yang membantu kami dalam melawan roh-roh jahat, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Gabriel, yang membantu kami dalam memahami wahyu Ilahi, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Rafael, yang membantu membawakan kesembuhan Ilahi baik secara rohani maupun jasmani bagi kami, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Uriel, yang membantu mengikis hawa nafsu kedagingan kami demi timbangan yang baik di hari penghakiman akhir nanti, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Selafiel, yang membantu kami untuk dapat berdoa secara rohani, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Yehudiel, yang membantu kami untuk hidup dalam kemuliaan, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Barakhiel, yang membantu membawakan berkat-berkat rohani dan jasmani dari Allah kepada kami, tolonglah dan doakanlah kami.
Malaikat pelindungku yang penuh kebajikan Ilahi, tolonglah, lindungilah dan doakanlah kami.
Serta segenap jajaran Serafim, Kerubim, Takhta, Dominion, Virtue, Power, Principality, dan para malaikat semuanya, tolonglah dan doakanlah kami.

Tuhan kasihanilah, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami; demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

(sumber: http://monachoscorner.weebly.com/doa-bagi-dunia-doa-pribadi.html)

Gambar Yang Tak Terbuat Oleh TanganGAMBAR YANG TAK TERBUAT OLEHTANGAN

29Agustus : The Holy Mandylion (Serbet/Kain Kudus) of Christ

Disusun oleh Arethas Wahyu Sutrisno

The Holy Mandylion of Christ - Commemorated on August 16


Diperingati Gereja Orthodox pada Tanggal 16 Agustus Kalender Julian –29 Agustus pada kalender baru


Icon Juruselamat, Gambar-yang-Tidak-terbuat-dari-Tangan, disebut juga“ Acheiropoieta” (Bizantium Yunani: αχειροποίητα, "dibuattanpa tangan") adalah salah satu ikon paling awal yang disaksikan oleh Gereja. Peringatan ikon ini dirayakanpada tanggal 16 Agustus (Kalender Lama Julian) atau Hari ini 29Agustus (Konversi dengan Kalender Baru Gregorian), selamaperiode setelah pesta Dormition Theotokos, dan disebutjuga Pesta-ketiga-dari-Juruselamat pada bulan Agustus.
Kisah “GambarYang Tak Terbuat oleh Tangan” Menurut Tradisi Gereja Orthodox
SEJARAH GEREJA Orthodox menceritakan bahwa ketika Juruselamat berkarya di dunia, Adalah Abgar, yang memerintah di Kota Edessa terserang kusta seluruh tubuhnya. Ia mendengarmujizat besar yang tengah dikerjakanoleh Juruselamat tersebar di seluruh Syria (Mat.4: 24) dan bahkan Mujizatitu bisa terjadi tanpa melihat atau menemui langsung sang Juruselamat hanyacukup dengan mempercayaiNya saja. Dia menulis surat, meminta-Nya untuk datang dan menyembuhkannya. Dia mengirimsurat tersebut dan mengutus Ananias sang Pelukis untuk ke Palestina danmenugasinya untuk melukis rupa Sang Guru Ilahi tersebut.

Berikut Kutipan Surat Abgar dalam tradisi Gereja Orthodox

Agbar,
Penguasa kota Edessa,
“Yesus Juruselamat,dokter yang baik, yang telah muncul di Yerusalem, salam!
Aku telah mendengar tentang Engkau dantentang obat Mu,yang Engkau lakukan tanpa Obat, misalnya Engkau membuat orang buta melihat lagi, Engkau membuat orang lumpuh berjalan, Engkau membersihkanorang kusta, Engkau mengusir roh jahat, Engkau menyembuhkan mereka yang telah tersiksa oleh penyakit dalam waktu lama. Setelah mendengar semua ini tentang Engkau, saya punya pemikiran: bahwa Engkauadalah Anak Allah, Firman Yang Hidup, yang melakukan segalanya yangmenunjukkan bahwa Engkau adalah Sang Penguasa (Tuhan). Jadi saya menuliskepadaMu dan memintaMu untuk datangkepada saya, untuk menyembuhkan penderitaanyang saya miliki, dan kemudian terjadi terhadap saya, karena saya jugatelah mendengar bahwa orang-orang Yahudimenggerutu terhadap Engkaudan ingin Engkau sakit.Kota saya sangat keciltapi berbeda dan nyaman bagi kamiberdua untuk tinggal di sini dalamdamai


Ananias tiba di Yerusalem dan melihat Tuhan dikelilingioleh banyak sekali orang. Dia tidakbisa mendekat karena kerumunan besar orang yang sedang mendengarkan khotbah Juruselamat.Lalu ia berdiri diatas batu yang tinggi dan berusahauntuk melukis gambar dari Yesus Kristus dari jauh, namun upaya ini tidakberhasil. Juruselamat melihatnya,memanggilnya dengan nama dan memberinya surat pendek untuk Abgar di manaIa memuji iman penguasaini. Dia juga berjanji untuk mengirim murid-Nya untuk menyembuhkannya dari penyakitnya dan membimbing dia kepada keselamatan.

Surat Kristus kepada Abgar
Berbahagialah kamu, Agbar, yangtelah percaya kepadaku, meskipun kamubelum melihat saya. Karena adatertulis dariku bahwa orang-orangyang telah melihat Aku tidakpercaya padaku, sehingga merekayang belum melihat Aku bisa percaya dan hidup. Seperti apa yang kamu tulis tentang aku, akan datang kepadamu, perlu diketahui bahwa semua itu dikirim kepadamuuntuk dilakukan, dan setelah aku melakukannya, akan sampai ke Bapayang mengutus Aku. Dan ketika akutelah diambil, aku akanmengirimkan salah satu darimuridku, bernama Thaddaios(Thaddeus), ia akan menyembuhkanpenyakit mu dan memberimudan rakyatmu hidup kekal dan damai,dan ia akan membuat kota mu aman sehingga tidak ada musuh dapat menguasainya .

Kemudian Juruselamat meminta air dan kain. Ia membasuh wajah-Nya, mengeringkannyadengan kain, dan wajah Ilahi-Nya tercetakdi atasnya. Ananias mengambilkain dan surat Juruselamatdan membawanya ke Edessa. KemuliaanBesar, Abgar mengelapkan kain suci itu ke wajahnya dan ia menerima kesembuhan total. Mereka menunggu kedatanganmurid yang dijanjikan oleh Juruselamat. Dia adalah Tadeus, Rasul TujuhPuluh Utusan (Agustus 21) yang selanjutnya memberitakan Injil dan membaptis Abgar danseluruh rakyat Edessa

Icon depicting Christ washing His face with the Mandylion
Icon depicting Christ washing His face with the Mandylion


Yesus mengirim kembali Ananias denganhanduk dan surat ke Edessa. Dengan rasa syukur, Abgar menerima benda-benda sucidan mulai penyembuhan . Dia terus melakukan penyembuhan sampai kedatanganmurid-Nya Thaddeus , Rasul 70 Utusan. Rasul memberitakan Injil dan membaptis Abgardan semua yang tinggal di Edessa .

Abgar menempatkan kain Kudus ini dalam bingkai emas dihiasi dengan mutiara,dan ditempatkan di ceruk di gerbang-gerbang kota. Pada tepian atas ikon diamenuliskan kata-kata, "YaKristus Allah, janganlah ada orangyang berharap pada-Mu mendapat malu."
Selama bertahun-tahun penduduk meneruskan kebiasaansaleh untuk sujud sebelum Icon, ketikamereka keluarmasuk gerbang. Tapi salah satu cicit dari Abgar, yang kemudian memerintahEdessa, jatuh kedalam penyembahan berhala. Dia memutuskanuntuk merusak ikon di tembok kota. Melalui Penglihatan, Allahmengutus Uskup Edessauntuk menyembunyikan ikon itu. KemudianUskup datang padamalam hari dengan para Imam,kemudian memberi lampu didepannya dan menutup Ikon itu denganpapan dan batu bata.

Bertahun-tahun berlalu, dan orang-oranglupa tentang hal itu. Namun pada tahun545, ketika Kaisar Persia Chozroes I mengepung Edessa dan posisi kota tampak tidak berdaya lagi, Theotokos menampakkandiri pada Uskup Evlavios danmemerintahkan dia untuk mencari dan membuka membukasegel  Ikon, dan itu akan menyelamatkankota dari musuh. Setelah membuka ceruk, uskupmenemukan Icon itubagian depannya terbakar lampu, dan setelah itu Ikon itudireproduksi lagi. Setelah itu mereka mengelilingi Tembok Kota Edessa dengan Ikon itu danSalib, dan akhirnya secara ajaib, tentara Persia pergi meninggalkan Edessa.

The uncovering of the Holy Mandylion above the Gate of Edessa
The uncovering of the Holy Mandylion above the Gate of Edessa


Pada tahun 630 , Edessa direbut olehorang Arab , tetapi mereka tidak menghalangi penghormatan kepada gambar yangTak Terbuat tangan itu . Dalam tahun 944 Kaisar KonstantinusPorphyrogenitos (912-959) memintaagar gambar tersebut dibawa ke Ibukota Ortodoks. Dengan kehormatan besar Gambaryang tak terbuat oleh tangan dibawa oleh para Imam ke Konstantinopel . Pada tanggal16 Agustus, Icon Juruselamat tersebut ditempatkan di Gereja Theotokos Tersuci di Pharosdi Wilayah Konstantinopel (Sekarang wilayah Turki)

Ada beberapa tradisi mengenai nasib IconTak Terbuat Oleh Tangan ini . Salah satunya adalah bahwa Gambar itu terbawaoleh Tentara Salib pada masa kekuasaan mereka atas Konstantinopel ( 1204-1261),namun kapal yang membawa Icon Kudus ini tenggelam di Laut Marmora . Kisah Lainadalah bahwa Icon ini dibawa sekitar tahun 1362 ke Genoa , di mana icon inidiperlihatkan dan diawetkan di sebuah biara yang didedikasikan untuk RasulBartolomeus .

Tradisi-tradisi lain
Pada saat bidah iconoclastic muncul, para pembela ikon,menumpahkan darah mereka untuk Ikon Suci ini,mereka menyanyikan Troparion Icon ini.
Gambar Icon Kudus inijuga disematkan sebagai lambangtentara Rusia, yang membela mereka dari musuh, dan dalam Gereja Ortodoks Rusia ada kebiasaan yangsaleh bahwa sebelum memasuki gereja, umat beriman membaca bersama doa dan Troparion Icon ini.

Troparion Icon Kudus :
“Gambar Yang tak Terbuat Oleh Tangan”

Kami Menghormati ikonmu yang tanpa cacat, Ya Yang Maha Baik...
Kami meminta pengampunan atas kegagalan kami, Ya Kristus Allah kami...
Engkaulah dengan kehendak-Mu sendiri telah naik ketasa Salib di dalamdaging
supaya Engkau membebaskan kami dari perbudakan musuh....
Oleh karenanya kami berseru :
Engkau yang memenuhi segala sesuatu dengan sukacita, Ya Tuhan JuruSelamat Manusia,
Ketika Engkau datang menyelamatkan dunia

HorologionGereja Orthodox Indonesia
Troparia dan Kontakia Bulan Agustus
Halaman 464.

Icon of the Holy Mandylion of Christ (1st half of 13th century)
Icon of the Holy Mandylion of Christ (1st half of 13th century)


Dari kejadian inikita bisa ingat sejarah tentang Kain Kafan Kristus dari Turin yang begitu punyakuasa dalam kisah tentang kekudusan dan mujizatnya
Kita bisa mendapatkan pelajaran rohanidari kedua Kain Kafan dan Mandylion, keduanyaadalah tanda-tanda nyata bahwaFirman yang kekal dari Bapa,benar-benar mengambil daging bagi keselamatan kita. Dengan mendekati mereka (atau ikonKristus dalam hal ini) dan menunjukkan penghormatan mereka, kita menunjukkan kasih Kristus dan ibadah, dankita dapat menerima rahmat danpenyembuhan dari-Nya seperti yang dilakukan wanita dengan pendarahan, yangdisembuhkan dengan menggenggam pinggiranjubah Kristus. (Lukas8:43-48)
Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah-Nya,dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya.8:45Lalukata Yesus: "Siapa yang menjamah Aku?" Dan karena tidak ada yangmengakuinya, berkatalah Petrus: "Guru, orang banyak mengerumuni danmendesak Engkau."8:46TetapiYesus berkata: "Ada seorang yang menjamah Aku, sebab Aku merasa ada kuasakeluar dari diri-Ku."8:47Ketikaperempuan itu melihat, bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengangemetar, tersungkur di depan-Nya dan menceriterakan kepada orang banyak apasebabnya ia menjamah Dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh.8:48Makakata-Nya kepada perempuan itu: "Hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkanengkau, pergilah dengan selamat!"

Dengan Menatap Ikon suci Kristus, kita dapat mengingat kata-kata-Nya dariInjil Lukas (digunakan pada hari raya Mandylion Kudus):
"Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat.10:24KarenaAku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamulihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar,tetapi tidak mendengarnya."(Lukas 10:23-24)

Referensi :
-         Orthodox Wiki : ImageNot-Made-By-Hands
-         Horologion: Gereja OrthodoxIndonesia
-         http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2010/08/holy-mandylion-napkin-of-christ-not.html
-         Berbagai sumber Orthodox Church


Icon Kisah : Gambar Tak Terbuat Oleh Tangan secara lengkap
Icon Kisah : Gambar Tak Terbuat Oleh Tangan secara lengkapMinggu, 30 Juni 2013

Tata Ibadah TypicaTypica adalah bentuk Tata Ibadah Gereja Orthodox ketika dalam suatu Persekutuan Umat tidak disertai dengan kehadiran seorang Imam.

Berbagai Simbol:
(†) Membuat Tanda Salib (Signum Crusis).
(₰) Membungkukkan Badan.
(Ϫ) Sujud Menyembah.
() Dikidungkan.
L: Leader (Pemimpin Typica).
J: Jemaat/Umat.
Lec: Lector (Pembaca Surat Rasuli)

                                              Tata Ibadah Typica

Sebelum memulai Ibadah Typica didahului oleh Sembahyang Jam Ketiga dan Sembahyang Jam Keenam.

I. Pembukaan Ibadah Typica

L: Melalui doa-doa dari para (†) Bapa Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kasihanilah kami.

J: Amin,
Kemuliaan bagiMu, ya Allah kami, kemuliaan bagiMu.
Ya Raja Sorgawi, Penghibur, Roh Kebenaran, yang hadir di segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala hal yang baik serta Sang Pemberi Hidup, datanglah dan tinggallah didalam kami serta bersihkanlah jiwa kami, ya Yang Maha Baik.

[(†) Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami] x3
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami,
Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami,
Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami,
Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi NamaMu.

[(₰) Tuhan kasihanilah] x3
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Bapa kami yang ada didalam Sorga, dikuduskanlah kiranya NamaMu,
Datanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu, di atas bumi seperti didalam Sorga,
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
Dan janganlah membawa kami kedalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat.

L: Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan, Kuasa, dan Kemuliaan: (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin,
[(₰) Tuhan kasihanilah] x12
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita (†) menyembah dan bersujud kepada Raja dan Allah kita,
Marilah kita (†) menyembah dan bersujud kepada Kristus, Raja dan Allah kita,
Marilah kita (†) menyembah dan bersujud kepada Kristus sendiri, Raja dan Allah kita,

L: Dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi damai yang dari atas dan bagi keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi perdamaian seluruh dunia, bagi keteguhan Gereja-Gereja Kudus Allah, dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk kedalamnya dengan iman, kekhusyukan, serta rasa takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi Episkop kita [Nama Episkop], kePresbiteran kita yang terhormat, keDiakenan didalam Kristus, dan bagi segenap rohaniwan serta segenap kaum awam, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi Pemimpin Negara ini [Nama Pemimpin Negara], bagi negara kita ini, dan bagi mereka yang memerintah negara ini, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi kota/desa [Nama Kota/Desa] ini, dan bagi setiap kota, desa, dan tanah serta bagi kaum beriman yang tinggal didalamnya, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi cuaca-cuaca yang baik, berlimpahnya hasil bumi dan bagi masa-masa tenteram, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi mereka yang dalam perjalanan darat, air, udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tertawan, dan bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Bagi pelepasan kita dari semua kesesakan, murka, bahaya, dan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Tolonglah, selamatkanlah, dan lindungilah kami, ya Allah dengan rahmatMu.
J: () Tuhan kasihanilah.
L: Dengan mengenang Ibu kita yang tersuci, murni, terberkati, dan mulia, (†) Sang Theotokos, dan yang selalu perawan Maryam, dengan segenap janasuci, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang kepada yang lain, dan segenap hidup kita kepada Kristus, Allah kita.
J: (₰) () KepadaMu ya Tuhan.

Mzm 103
Pujilah Yehuwah, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku!
Pujilah Yehuwah, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.
Yehuwah menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa, perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel.
Yehuwah adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.
Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Yehuwah sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu.
Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga;
apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
Tetapi kasih setia Yehuwah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya bagi anak cucu,
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan yang ingat untuk melakukan titah-Nya.
Yehuwah sudah menegakkan takhta-Nya di sorga dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu.
Pujilah Yehuwah, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya.
Pujilah Yehuwah, hai segala tentara-Nya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya.
Pujilah Yehuwah, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!

Mzm 146
Haleluya! Pujilah Yehuwah, hai jiwaku!
Aku hendak memuliakan Yehuwah selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah; pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Yehuwah, Allahnya:
Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya,
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Yehuwah membebaskan orang-orang yang terkurung,
Yehuwah membuka mata orang-orang buta, Yehuwah menegakkan orang yang tertunduk, Yehuwah mengasihi orang-orang benar.
Yehuwah menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya.
Yehuwah itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun! Halleluya!

---Pengakuan Iman Nikea---

Aku percaya pada Satu Allah, Sang Bapa Yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan.
Dan pada Satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari Terang, Allah Sejati yang keluar dari Allah Sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan, satu dzat hakekat dengan Sang Bapa, yang melaluiNya segala sesuatu diciptakan.
Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari Sorga, dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam serta menjadi manusia.
Telah disalibkan bagi keselamatan kita dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, Dia menderita sengsara dan dikuburkan.
Dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan Kitab Suci.
Dan telah naik ke Sorga serta duduk disebelah kanan Sang Bapa.
Serta Dia akan datang lagi didalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang KerajaanNya tak akan ada akhirnya.
Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi.
Aku percaya pada Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik.
Aku mengakui Satu Baptisan bagi penghapusan dosa-dosa.
Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati.
Serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin.

II. Arak-Arakan Injil

L: [berdoa] Ya Baginda dan Tuhan, Allah kami, yang telah menciptakan tata susunan dan bala tentara malaikat, serta malaikat penghulu untuk melaksanakan pelayanan kemuliaanMu di Sorga. Anugerahkanlah dengan arak-arakan masuk Injil ini, suatu arak-arakan oleh para malaikat kudus melayani dengan kami, serta dengan kamiu memuliakan Engkau karena kebaikanMu. BagiMulah semua kemuliaan, hormat, dan sembah, bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

Pemimpin membawa Kitab Injil didahului Acolyte melalui Pintu Utara dan berhenti ditengah didepan Pintu Gerbang Mezbah.

---Kidung Ucapan Bahagia---


Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena merekalah yang empunya Kerajaan Allah.
Berbahagialah orang yang berdukacita karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di Sorga.
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.

L: Terberkatilah arak-arakan masuk dari para orang suciMu, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin, [(₰) () Mari kita menyembah, dan bersujud pada Kristus.]
() Selamatkan kami Anak Allah, yang t’lah bangkit dari mati, yang menyanyi padaMu: Halleluya!

L: Mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.

L: Karena Engkaulah, ya Allah, Kudus, serta kepadaMu kami sampaikan kemuliaan kepada (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin,
[()(†)Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami] x3
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.
() Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami.

L: Lebih kuat!

J: ()(†)Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami.

L: [berdoa] Ya Allah Yang Maha Kudus, yang bersemayam diantara orang-orang kudusMu, dan yang dimuliakan oleh para Kerubim, serta dipuji oleh Serafim dengan suara Kidung Trisuci, dan yang disembah oleh segenap bala tentara Sorga. Engkau yang telah menjadikan ada segala sesuatu dari ketiadaan. Engkau yang telah menciptakan manusia menurut Gambar dan RupaMu dan mengasihinya dengan segala kemurahanMu. Engkau yang telah memberikan pada orang yang memohon, hikmat dan kebijaksanaan, dan tidak mengabaikan orang berdosa, tetapi telah mempersiapkan jalan pertobatan yang menuju kepada keselamatan. Engkau yang telah menganggap kami, hamba-hambaMu yang hina dan tidak layak ini, menjadi layak untuk berdiri pada saat ini didepan mezbah kemuliaanMu yang suci, dan membawa kehadiratMu pemujaan dan pujian yang layak. Semoga kiranya, ya Baginda, Engkau menerima dari mulut kami didalam kebenaranMu. Ampunilah kami, semua pelanggaran kami, baik yang secara sengaja maupun yang tanpa sengaja. Sucikanlah jiwa kami dan tubuh kami dan anugerahkanlah kepada kami supaya kami dapat menyembah Engkau dalam kesucian disegala hari-hari kehidupan kami ini. Oleh doa permohonan dari Sang Theotokos dan semua orang-orang kudus yang sejak permulaan zaman telah memperkenankan Engkau, karena Engkau ya Allah kami adalah kudus dan kepadaMu kami sampaikan kemuliaan kepada (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

III. Lektorat Kitab Suci

L: Mari memperhatikan.

Lec:Irama 1:
Kasih setiaMu, ya TUHAN, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadaMu (Mzm 33:22).Irama 2:
TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku (Mzm 118:14).Irama 3:
Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah (Mzm 47:7).Irama 4:
Betapa banyak perbuatanMu, ya Yehuwah, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanMu (Mzm 104:24).Irama 5:
Engkau, Yehuwah yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini (Mzm 12:8).Irama 6:
Selamatkanlah kiranya umatMu dan berkatilah milikMu sendiri (Mzm 28:9).Irama 7:
Yehuwah kiranya memberikan kekuatan kepada umatNya, Yehuwah kiranya memberkati umatNya dengan sejahtera (Mzm 29:11).Irama 8:
Berdoalah dan bernazarlah kepada Yehuwah, Allah Sesembahanmu! (Mzm 76:12).

L: Hikmat!

Lec: Pembacaan diambil dari Surat…. Pasal…. Ayat….

L: Mari memperhatikan!

Lec: (Membaca Surat Lektorat).

L: Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita.

J: [() Halleluya] x3

L: [berdoa] Ya Baginda Yang Maha Pengasih, jadikanlah cahaya murni dari pengetahuan akan Engkau itu bersinar dalam kami dan bukalah mata pikiran kami untuk mengerti berita dari InjilMu. Penuhilah kami dengan rasa gentar akan perintah-perintahMu yang terberkati itu, agar dengan menginjak-injak keinginan-keinginan daging kami, boleh kiranya kami mencari kewargaan di Sorga dan agar kiranya kami boleh melakukan hal-hal yang memperkenankan Engkau, Allah kami adalah sumber terang bagi jiwa dan tubuh kami dan kepadaMu kami sampaikan kemuliaan dengan BapaMu yang kekal serta RohMu Yang Maha Kudus (†) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

L: Hikmat! Berdirilah tegak! Mari kita mendengarkan Injil Suci!

Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita.

J: Dan bagi rohmu juga.

L: Pembacaan dari Injil Suci menurut….. Pasal….. Ayat…..

J: Kemuliaan bagiMu ya Tuhan, kemuliaan bagiMu.

L: Pada saat itu Tuhan bersada: (Membaca Injil Lektorat).

---Homili & Testimony---

J: Ingatlah kami, ya Tuhan, apabila Engkau datang di KerajaanMu,
Ingatlah kami, ya Baginda, apabila Engkau datang di KerajaanMu,
Ingatlah kami, ya Yang Maha Kudus, apabile Engkau datang di KerajaanMu,
Paduan Suara Sorgawi memuji dan mengatakan:
Kudus, kudus, kudus, Yehuwah Sabaoth, Sorga dan bumi penuhlah kemuliaanMu.
Datanglah kepadaNya dan diterangilah, serta wajahmu tak akan menjadi malu.
Paduan Suara Sorgawi memuji dan mengatakan:
Kudus, kudus, kudus, Yehuwah Sabaot, Sorga dan bumi penuhlah kemuliaanMu.
Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus,
Paduan Suara Sorgawi memuji dan mengatakan:
Kudus, kudus, kudus, Yehuwah Sabaot, Sorga dan bumi penuhlah kemuliaanMu.
(†) Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

---Kidung Kerubim---

() Kita yang secara rahasia menggambarkan Kerubim, mengidungkan Kidung Trisuci kepada Sang Tritunggal yang memberi hidup. Marilah kita singkirkan segala kekuatiran dunia, supaya kita boleh menerima Raja dari segala sesuatu, yang secara tak nampak diiring oleh bala malaikat. [Halleluya] x3.

J: [berdoa] Hapuskan, maafkan, dan ampuni, segala pelanggaran kami, ya Allah, baik yang secara sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang, baik dalam pikiran maupun dalam angan-angan, ampunilah kami dari semuanya tadi karena Engkau adalah Allah Yang Maha Baik dan Maha Mengasihi manusia.

Bapa kami yang ada didalam Sorga, dikuduskanlah kiranya NamaMu,
Datanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu, di atas bumi seperti didalam Sorga,
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
Dan janganlah membawa kami kedalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat.

---Kidung Kontakion---

Irama 1:
Sebagai Allah Engkau telah bangkit dari kuburan didalam kemuliaan, dan Engkau telah membangkitkan dunia bersama dengan DiriMu. Dan keberadaan yang fana telah memujiMu sebagai Allah, serta maut hilang lenyap. Dan Adampun menari-nari, ya Baginda, dan Hawa sekarang dibebaskan dari rantai pengikat, bersukacita ketika dia berseru: Engkaulah Dia, ya Sang Kristus, yang mengaruniakan kebangkitan kepada semua orang.

Irama 2:
Engkau telah bangkit dari kubur, ya Juruselamat Yang Maha Kuasa, dan Neraka ketakutan ketika melihat tanda heran, serta orang-orang matipun bangkit, dan ciptaan ketika melihat pemandangan ini bersukacita bersamaMu. Dan Adam dan dunia juga bergembira, ya Juruselamatku, memujiMu selama-lamanya.

Irama 3:
Engkau t’lah bangkit hari ini, ya Yang Maha Pengasih dan t’lah membimbing kami keluar dari Pintu Gerbang Maut. Hari ini Adam menari-nari dan Hawa bersukacita, dan bersama dengan mereka, baik para nabi maupun para Bapa Leluhur, tak henti-hentinya memuji kuasa Ilahi dari kewibawaanMu.

Irama 4:
Juruselamat dan Penebusku, sebagai Allah, Engkau telah membangkitkan mereka yang terlahir di bumi dari kuburan serta melepaskan mereka dari ikatan rantai, dan Dia telah meremukkan Pintu Gerbang Neraka dan sebagai Raja telah bangkit pada hari ketiga.

Irama 5:
Ke dalam Neraka, ya Juruselamat, Engkau telah turun, dan setelah meremukkan pintu-pintu gerbangnya sebagai Yang Maha Kuasa, Engkau ya Sang Pencipta, telah membangkitkan orang-orang mati dengan DiriMu. Dan Engkau telah mematahkan sengat maut, dan telah melepaskan Adam dari kutuk, ya Sang Pengasih manusia. Oleh karenanya, kami semua berseru kepadaMu, selamatkan kami, ya Tuhan.

Irama 6:
Setelah dengan tanganNya yang memberi hidup membangkitkan segenap orang mati keluar dari kegelapan dasar Neraka, ya Kristus Allah, ya Sang Pemberi Hidup, telah mengaruniakan Kebangkitan kepada bangsa manusia yang telah jatuh, karena Dia adalah Juruselamat semua orang. Kebangkitan dan kehidupan serta Allah dari semua.

Irama 7:
Tak lagi pemerintahan maut dapat tetap menawan manusia, karena Kristus telah turun, memusnahkan dan menghancurkan kuasa yang didalamnya. Neraka dirantai, para nabi bersukacita dengan satu suara, mengatakan: Seorang Juruselamat telah datang bagi mereka yang memiliki Iman. Datanglah hai sekalian orang beriman kepada Kebangkitan itu.

Irama 8:
Setelah bangkit dari kuburan, Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan telah membangkitkan Adam. Hawa juga menari-nari atas KebangkitanMu, dan ujung-ujung bumi merayakan bangkitMu dari antara orang-orang mati, ya Engkau yang Maha Berbelas Kasihan.

---Kidung Kontakion Gereja---

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

---Kidung Kontakion Janasuci---

(†) Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

L: Kasihanilah kami, ya Allah sesuai dengan belas kasihanMu Yang Maha Besar, dengarkan kami dan kasihanilah.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah, dan lindungilah kami, ya Allah dengan rahmatMu.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Bagi sepenuh hari ini agar boleh hidup sempurna, suci, damai, dan tanpa berbuat dosa, mari kita berdoa kepada Tuhan.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Bagi malaikat damai, pembimbing yang setia, penjaga jiwa dan tubuh kita, (†) mari kita memohon kepada Tuhan.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Bagi pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita memohon kepada Tuhan.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Bagi segala yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia, mari kita memohon kepada Tuhan.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Agar kita menghabisi sisa-sisa hidup kita ini didalam damai sejahtera dan pertobatan, mari kita memohon kepada Tuhan.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Agar akhir hidup kita secara Kristen, tanpa siksaan, tanpa cela, dan damai sejahtera, serta bagi pertanggung jawaban kita yang baik dihadapan Taktha Pengadilan Kristus yang menakutkan itu, mari kita memohon kepada Tuhan.
J: [() Tuhan kasihanilah] x3.
L: Dengan mengenang Ibu kita yang tersuci, murni, terberkati, dan mulia, (†) Sang Theotokos, dan yang selalu perawan Maryam, dengan segenap janasuci, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang kepada yang lain, dan segenap hidup kita kepada Kristus, Allah kita.
J: (₰) () KepadaMu ya Tuhan.

L: Melalui pengasihan dari AnakMu Yang Tunggal, yang denganNya Engkau itu dipuji, bersama dengan RohMu Yang Maha Kudus, Maha Baik, serta Maha Memberi Hidup, (†) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin,
() Satu saja yang suci, satu saja yang Tuhan, Yesus Kristus, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.
() Pujilah Tuhan dari Sorga, pujilah Dia ditempat tinggi, Halleluya, Halleluya, Halleluya.

J: [berdoa] Aku percaya, ya Tuhan, dan mengaku bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Sang Kristus, Putera dari Allah yang hidup, yang telah datang kedalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, yang diantaranya akulah yang terutama.

Juga aku percaya, bahwa inilah TubuhMu yang kudus, serta inilah DarahMu yang mulia. Oleh karenanya, aku berdoa kepadaMu: kasihanilah aku dan ampunilah segala pelanggaranku yang secara sengaja maupun yang tidak, dalam perkataan maupun dalam tindakan, baik yang ketahuan maupun yang tak ketahuan, dan anggaplah aku layak tanpa penghukuman untuk ikut serta ambil bagian dalam Rahasia KudusMu, bagi penghapusan dosa-dosa dan bagi kehidupan yang kekal. Amin.

Terimalah aku hari ini, ya Putera Allah, sebagai yang ikut ambil bagian dalam Pesta MistikaMu, karena aku tak akan membicarakan rahasiaMu kepada para musuhMu, serta tak akan menciumMu sebagaimana Yudas, namun sebagaimana si pencuri aku akan mengaku: Ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang dalam KerajaanMu.

Lihatlah aku datang mendekat kepada Kristus, Raja dan Allah kita yang baka.

[(Ϫ) Tuhan kasihanilah] x3

---Komuni---

J: [(†)Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami] x3

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami,
Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami,
Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami,
Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi NamaMu.

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Bapa kami yang ada didalam Sorga, dikuduskanlah kiranya NamaMu,
Datanglah KerajaanMu, jadilah kehendakMu, di atas bumi seperti didalam Sorga,
Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami,
Dan janganlah membawa kami kedalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat.

L: Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan, Kuasa, dan Kemuliaan: (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

L: [berdoa] Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, Satu kuasa dalam dzat hakekat, Kerajaan yang tak terbagi-bagi, asal mula segala yang baik, dengan murahnya dengarkanlah aku orang berdosa ini. Teguhkanlah aku, berikan pengertian kedalam hatiku, basuhlah aku dari segala kenajisan. Terangilah pikiranku, agar aku boleh memuliakan, mengidungkan, dan memujaMu, serta berkata: Hanya Engkau saja yang kudus, hanya Engkau saja Tuhan, Yesus Kristus, didalam kemuliaan Allah Sang Bapa. Amin.

Mzm 34
Aku hendak memuji Yehuwah pada segala waktu; puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku.
Karena Yehuwah jiwaku bermegah; biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita.
Muliakanlah Yehuwah bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan nama-Nya!
Aku telah mencari Yehuwah, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Tujukanlah pandanganmu kepada-Nya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu.
Orang yang tertindas ini berseru, dan Yehuwah mendengar; Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya.
Malaikat Yehuwah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka.
Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Yehuwah itu! Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya!
Takutlah akan Yehuwah, hai orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia!
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Yehuwah, tidak kekurangan sesuatupun yang baik.
Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Yehuwah akan kuajarkan kepadamu!
Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik?
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu;
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya!
Mata Yehuwah tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak mereka minta tolong;
wajah Yehuwah menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi.
Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yehuwah mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
Yehuwah itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Kemalangan orang benar banyak, tetapi Yehuwah melepaskan dia dari semuanya itu;
Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah.
Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman.
Yehuwah membebaskan jiwa hamba-hamba-Nya, dan semua orang yang berlindung pada-Nya tidak akan menanggung hukuman.

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

IV. Doa Penutup Ibadah Typica

L: Kiranya (†) Kristus, Allah kita yang telah bangkit dari mati, melalui permohonan dari (†) IbuNya yang tersuci, dan segenap Janasuci, mengasihani dan menyelamatkan kita, karena Dia itu Maha Baik dan Maha Mengasihi manusia.

Melalui doa permohonan dari (†) Bapa Suci [Janasuci Nama Gereja] yang terilham oleh Allah.

Melalui doa permohonan dari Janasuci [Nama Janasuci Yang Diperingati] serta doa permohonan dari semua Janasuci, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami, karena Engkau adalah baik dan pengasih manusia.

Melalui doa-doa para (†) Bapa Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin.

Kemuliaan bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.

Rabu, 05 Juni 2013

Retreat Hana'Arim


Exorcismus Js.Yohanes Khrysostomos [344 AD - 407 AD]


Picture

P: Terberkatilah Allah kita, (†) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

P: Dengan damai sejahtera mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.


P: Agar air ini boleh disucikan oleh kuasa dan karya kekuatan oleh turunNya Sang Roh Kudus, mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.

P: Agar atas air ini boleh turun karya pengudusan Sang Tritunggal yang satu dzat hakekat, mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.

P: Agar Dia boleh mengaruniakan atasnya karunia penebusan, berkat sungai Yordan, kekuatan dan karya serta turunNya Sang Roh Kudus, mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.

P: Agar Iblis dengan segera diinjak-injak dibawah kaki kita dan agar setiap usaha-usaha jahat yang diarahkan melawan kita boleh digagalkan, mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.

P: Agar Tuhan Allah kita membebaskan kita dari setiap serangan dan pencobaan dari si perusuh, dan membuat kita layak bagi hal-hal baik yang dijanjikan kepada kia, mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.

P: Agar air ini boleh menjadi pengudusan rumah dan bagi mereka yang ambil bagian darinya, mari kita berdoa kepada Tuhan.

J: Tuhan kasihanilah.

P: Tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah, dan jagailah kami ya Allah dengan rahmatMu.

J: Tuhan kasihanilah.

P: Dengan mengenang ibu kita yang tersuci, murni, terberkati dan mulia, (†) Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maryam, dengan segenap orang suci, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, seorang kepada yang lain dan segenap hidup kita kepada Kristus, Allah kita.

J: (₰) KepadaMu, ya Tuhan.

P: Karena bagiMulah segenap kemuliaan, hormat, dan sembah, bagi (†) Sang Bapa, Sang Putera, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

Kidung

Ketika Tuhan dibaptis di Yordan, Penyembahan Sang Tritunggal dinyatakan, dan suara Sang Bapa menyaksikanMu, menyebutMu Sang Anak yang kekasih, Sang Roh turun dalam rupa seekor burung dara, meneguhkan kebenaran FirmanNya. Ya Sang Kristus yang telah menyatakan DiriMu dan menerangi dunia, kemuliaan bagiMu.

P: Ya Tuhan, Allah kami, Raja Segala Zaman, Maha Kuasa dan Penguasa Segala Sesuatu, Dia yang menciptakan dan mengubahkan segala sesuatu hanya dengan sekedar menghendakinya saja, Dia yang mengubah dapur peleburan api yang panasnya tujuh kali ganda di Babilonia menjadi embun yang sejuk dan memelihara ketiga anakMu dengan selamat, serta penyembuh dan penyehat jiwa kami, keamanan bagi mereka semua yang berharap kepadaMu, kami memohon dan meminta:

Lepaskan, usir, dan ambillah setiap kegiatan Iblisiah, serta serangan dan hantaman Setan, keingintahuan yang jahat dan kecelakaan serta pengaruh sihir, santet, juga ilmu gaib yang disebabkan oleh orang-orang jahat dan yang berhati jahat dari hambaMu (Nama Orang Yang Bersangkutan) ini. Dan jika hal ini terjadi dikarenakan kecantikkannya atau kegagahannya, atau kekayaannya atau cemburu dan iri hati, atau karena mata jahat, kiranya Engkau ya Baginda pengasih manusia, ulurkanlah tanganMu yang penuh kuasa serta lenganMu yang Maha Kuasa dan hebat dan didalam pemeliharaanMu yang selalu memperhatikan itu, lihatlah atas makhlukMu ini dan kunjungilah dia dengan seorang malaikat damai, penjaga tubuh dan jiwa yang berkuasa, yang akan menengking dan mengusir darinya semua muslihat jahat, setiap ilmu sihir, dan mantra-mantra teluh, tenung, santet serta segala macam ilmu gaib dari orang yang hendak merusak dan cemburu atau iri hati kepadanya, sehingga hambaMu yang memohon ini dibela olehMu dan boleh mengidungkan kepadaMu dengan ucapan syukur:

Tuhan adalah penolongku dan aku tak akan takut, apa yang dapat dilakukan orang kepadaku, dan lag aku tidak akan takut pada yang jahat, karena Engkau menyertaiku, karena Engkaulah Allah, kekuatanku, penasehat ajaib, Raja Damai, dan Bapa yang kekal.

Ya Tuhan, Allah kami, sayangkanlah makhlukMu ini, dan selamatkanlah hambaMu ini dari semua pengaruh dan celaka yang disebabkan oleh mantra dan pengaruh ilmu gelap, ilmu gaib, dan sihir, serta jagailah dia dari semua kejahatan oleh kuasaMu yang hebat.

Bersama dengan bantuan doa permohonan dari ibu kami yang terberkati, mulai, dan yang selalu perawan Maryam, Sang Theotokos, para malaikat yang bercahaya-cahaya, serta segenap orang suciMu. Amin.

Ya Allah yang kekal, yang telah menebus bangsa manusia dari jajahan Iblis, lepaskanlah hambamu (Nama Orang Yang Bersangkutan) ini dari semua pekerjaan roh-roh najis. Perintahkanlah roh-roh jahat yang najis dan setan-setan untuk minggat dari jiwa dan tubuh hambaMu (Nama Orang Yang Bersangkutan) dan untuk tidak berdiam terus ataupun bersembunyi didalamnya. Biarlah mereka diusir darinya, hasil ciptaan tanganMu ini didalam NamaMu Sendiri dan AnakMu Yang Tunggal serta RohMu yang Maha Memberi Hidup, sehingga setelah dibersihkan dari semua pengaruh setaniah, boleh kiranya hidup dalam kesalehan, dengan murni dan dengan benar, dan agar boleh terhitung layak untuk menerima misteriMu yang Kudus dari AnakMu Yang Tunggal dan Allah kami, yang denganNya Engkau itu diberkati dan dimuliakan bersama dengan Sang Roh Yang Maha Kudus, Maha Baik, serta Maha Memberi Hidup, (†) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

P: Ya Engkau yang menengking semua roh najis dan oleh kuasa FirmanMu telah membuang keluar Legion, datanglah sekarang melalui AnakMu Yang Tunggal ke atas makhlukMu ini, yang telah Engkau bentuk menurut gambar dan rupaMu, serta lepaskanlah dia dari semua musuh yang membuat dia terikat sehingga oleh menerima belas kasihan dan penyucian, dia boleh bergabung dengan jajaran dari domba gembalaanMu yang kudus dan dipelihara sebagai suatu Bait yang hidup dari Roh KudusMu, serta boleh menerima misteri-misteri Ilahi dan Kudus melalui kasih karunia serta kasih sayang dan kemurahan dari AnakMu Yang Tunggal, yang denganNya Engkau itu diberkati bersama dengan RohMu Yang Maha Kudus, Maha Baik, dan Maha Memberi Hidup, (†) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

P: Kami memohon kepadaMu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, tak tercobai, Raja yang penuh damai, kami memohon kepadaMu yang telah menciptakan Sorga dan bumi, karena dari Engkaulah telah keluar Alfa dan Omega, awal dan akhir, Engkau yang telah menetapkan bahwa binatang-binatang yang berkaki empat dan tak memiliki pikiran tunduk dibawah manusia, karena Engkau yang telah menundukkan mereka padanya. Tuhan, ulurkan tanganMu yang Maha Kuasa serta lenganMu yang hebat dan kudus serta didalam pemeliharaanMu yang senantiasa perhatian, lihatlah ke atas makhlukMu ini dan kirimkanlah ke atasnya seorang malaikat damai, seorang malaikat yang berkuasa, penjaga tubuh dan jiwa, yang akan menengking dan mengusir dari semua Setan yang jahat dan najis darinya, karena Engkau sajalah Tuhan, Maha Tinggi, Maha Kuasa, dan terpuji sampai sepanjang segala abad. Amin.

Kami membuat seruan dan permohonan ya Yang Agung, Ilahi, dan menakutkan ini, ya Iblis, bagi pengusiranmu, dan juga penengkingan ini bagi kebinasaanmu sama sekali, hai si murtad!

Allah Yang Kudus, tanpa awal, menakutkan, tak nampak mata dalam hakekat, tak terbatas dalam kuasa, serta tak terjangkau akal dalam keIlahian, Raja kemuliaan dan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dia akan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang membentuk segala sesuatu dengan baik melalui FirmanNya dari ketiadaan menjadi ada, Dia yang berjalan diatas sayap angin, Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang memanggil air samudera didalam kuasa dan mencurahkannya diatas permukaan segenap bumi, Yehuwah Sabaoth NamaNya, Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang dilayani dan dipuji oleh jajaran tingkatan Sorgawi yang tak terhitung jumlahnya serta dipuji dan dimuliakan dalam rasa takut oleh bala tentara pasukan malaikat dan Malaikat Penghulu yang tak terhitung jumlahnya, Tuhan menengkingmu, hai Setan!

Dia yang dihormati oleh para kuasa yang mengelilingiNya, Kerubim, dan Serafim yang bersayap enam dan bermata banyak serta menggetarkan, yang menutupi wajah mereka dengan dua sayap karena melihat keIlahianNya yang tak terselidiki dan tak nampak mata serta, dua sayap menutupi kakinya agar jangan tergores nyala kemuliaanNya yang tak terucapkan serta ke-Maha Kuasa-anNya yang tak terjangkau pikiran, serta dengan dua sayapnya sungguh melayang-layang dan memenuhi Sorga dengan seruan mereka: “Kudus, Kudus, Kudus, Yehuwah Sabaoth, Sorga dan bumi penuh dengan kemuliaanMu!”, Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang telah turun dari pangkuan Sang Bapa, dan melalui penjelmaanNya yang kudus, tak terkatakan, tanpa cacat, dan terpuja dari Sang Perawan, menampakkan Diri secara tak terterangkan, didalam dunia untuk menyelamatkannya dan melemparkan engkau ke bawah dari Sorga didalam kuasaNya yang penuh wibawa dan menunjukkan kepada semua manusia bahwa engkau itu telah terbuang. Tuhan menengkingmu, hai Setan!

Dia yang berSabda kepada samudera, teduhlah, tenanglah, dan langsung saja menjadi teduh atas perintahNya. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang membuat tanah liat dengan ludahNya yang tanpa cacat dan membentuk kembali anggota tubuh yang kurang dari orang yang buta sejak lahir dan memberikan kepadanya penglihatan. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang oleh SabdaNya menghidupkan kembali anak perempuan dari pemimpin rumah ibadah dan merebut anak laki-laki si janda dari mulut maut dan memberikan dia utuh sehat kepada ibunya. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya selama empat hari, tidak busuk, seperti tak pernah mati saja, tanpa cacat, yang membuat heran banyak orang. Tuhan menengkingmu, hai Setan!

Dia yang memhancurkan kutuk oleh hantaman atas WajahNya dan oleh tombak atas LambungNya yang tanpa cacat telah menyingkirkan pedang menyala yang menyambar-nyambar yang menjaga Firdaus. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang telah mengangkat SalibNya sebagai sandaran TubuhNya itu sebagai keselamatan dunia, bagi kejatuhanmu, dan kejatuhan semua malaikat yang ada dibawah kekuasaamu. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang menempatkan suatu tanda tulisan diatas Salib dan tirai Bait Allah terobek dua, serta batu-batu karang remuk dan luluh lantak serta kuburan-kuburan terbuka, dan mereka yang mati dari segala zaman dibangkitkan. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang oleh kematianNya telah membinasakan maut, dan oleh kebangkitanNya telah mengaruniakan kehidupan kepada semua umat manusia. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Yaitu Dia yang telah turun kedalam Hades dan membuka semua pintu-pintu penjara-penjaranya dan membebaskan mereka yang tertawan didalamnya, memanggil mereka kepada DiriNya Sendiri, yang di HadiratNya penjaga pintu gerbang Hades gemetaran ketika mereka melihat Dia, dan menyembunyikan diri mereka, lenyap didalam sengsara Hades. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Yaitu Kristus, Allah kami yang telah bangkit dari mati dan mengaruniakan kebangkitanNya kepada semua umat manusia. Tuhan menengkingmu, hai Setan!

Dia yang dalam kemuliaan naik ke Sorga, kepada BapaNya, serta duduk disebelah kanan Yang Maha Kuasa diatas Takhta Kemuliaan, Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang akan datang lagi dalam kemuliaan diatas awan-awan langit bersama dengan para malaikat kudusNya untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Dia yang telah mempersiapkan api yang tak terpadamkan bagimu, ulat berenga yang tak pernah mati dan kegelapan diluar bagi penghukuman yang kekal. Tuhan menengkingmu, hai Iblis!

Karena di HadiratNya segala sesuatu bergetar dan gemetar, dari Wajah KuasaNya dan murka peringatanNya atas engkau itu tak dapat ditamping. Tuhan menengkingmu, hai Setan!

Oleh NamaNya yang menakutkan, bergetarlah, gemetarlah, takutlah, minggatlah, hancurlah sama sekali, terbuanglah! Engkau yang telah terbuang dari Sorga dan bersama denganmu, semua roh jahat, setiap roh jahat hawa nafsu, roh kejahatan, suatu roh yang siang hari atau malam hari, suatu roh sore hari atau tengah malam, suatu roh khayalan, suatu roh yang menampakkan diri dan menakut-nakuti, baik yang berada dipadang pasir, ditanah atau yang berada didalam air, atau roh yang ada didalam hutan atau disemak belukar, atau diparit-parit, atau dijalan-jalan, atau diperempatan dan dipersimpangan jalan, didalam danau, di sungai, di laut, di rumah-rumah, atau roh yang suka menyiram-nyiram dikamar mandi, atau di kamar-kamar, atau roh yang mengubah-ubah pikiran manusia.

Minggatlah dengan cepat dari makhluk ciptaan Sang Pencipta, Kristus Allah kami! Dan pergilah dari hamba Allah (Nama Orang Yang Bersangkutan) ini, dari pikirannya, dari jiwanya, dari hatinya, dari sendi-sendir tulangnya, dan dari otot-ototnya, dari indra jasmaninya, dari semua anggota tubuhnya, agar dia boleh menjadi utuh serta sehat, mengenal Allah, Penguasa hidupnya sendiri dan Pencipta segala sesuatu.

Dia yang mengumpulkan bersama mereka yang tersesat dan yang memberi mereka meterai keselamatan melalui kelahiran kembali dan pemulihan dari baptisan Ilahi, sehingga dia dianggap layak bagi misteri-misteriNya yang tanpa cacat, Sorgawi, dan hebat, serta dipersatukan kembali dengan domba-domba gembalaanNya yang benar, tinggal di tempat yang berpadang rumput hijau serta diberikan minum dengan air peristirahatan, dibimbing dengan pengembalaan dan dengan keamanan Salib bagi pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal.

Karena bagiNyalah segenap kemuliaan, hormat, pujian, dan kekuasaan, bersama BapaNya yang tanpa awal dan RohNya Yang Maha Kudus dan Maha Memberi Hidup, (†) sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad.

J: Amin.

Exorcismus Katalog Gunung Athos [1895 AD]
Xiropotamou Manuskrip 98

Picture
Translate by: Fr.Dn.Damaskinos Arya & Daniel Fs, S.Psi

*Hendaknya dalam melaksanakan Eksorsisme (Pengusiran Iblis) harus berkonsultasi dahulu dengan para imam (Presbyter). 

"'Aku mengusir kamu, Iblis Jahat, musuh dari kebenaran, di dalam nama Yang Kami Segani dan Yang Kami Kuduskan, Sang Mahakuasa Allah Sang Bapa, Sang Putera, dan Sang Roh Kudus untuk memberitahukan secepatnya bagaimana namamu disebut?!

Aku mendesakmu bersama dengan para Malaikat Kudus, para Ophanim (Throne), para Kyriotetas (Dominion), para Archas (Principality), para Dynamas (Virtue), dan para Exusias (Authority); Bersama dengan para Kerubim yang bermata banyak, serta bersama dengan Serafim yang bersayap enam untuk  memberitahukan secepatnya bagaimana namamu disebut?!

Aku mendesakmu bersama dengan Sang Theotokos yang selalu Perawan Maria, bersama dengan 70 utusan serta 12 rasul kudus;

Aku mendesak dan mengusirmu atas nama penghakiman yang mengerikan dan tak tercela dan oleh darah suci yang mengalir dari Tuhan kita, Yesus Kristus, bersama dengan 24 Imam tua-tua yang selamanya memimpin di takhta Allah yang tidak terlihat dan menyanyikan kidungan tanpa henti serta bersama dengan semua karya menakjubkan dan sangat hebat atas semua yang telah diciptakan Allah baik di Sorga maupun di bumi,

Bersama Para Bapa Kudus, Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua orang kudus [yang hidup] sebelum Hukum Taurat; Bersama 14.000 bayi-bayi kudus yang martir di bawah pemerintahan Herodes, serta bersama semua Orang Kudus pria maupun wanita, dan bersama orang-orang yang hidup dalam kekudusan.

Seumur hidupku Aku mendesakmu keluar hai roh jahat, bersama seluruh Janasuci, katakanlah namamu!

(Menunjukkan Salib Suci dan berkata)

"Lihatlah Salib Suci Tuhan kita, Yesus Kristus. Pergilah Iblis yang jahat! Yesus Kristus telah menang dan jaya. Dialah Singa dari Yehuda; Dialah Keturunan Daud, Dialah Imanuel, Sang Juru Selamat, Sang Kristus telah memerintah, Sang Kristus Pemegang Kekuasaan, Sang Kristus telah menghancurkanmu, Sang Kristus telah memberikan kehidupan kepada kami;

Kudus, kudus, kudus, Yehuwah Sabaoth, Sorga dan bumi penuh dengan kemuliaanMu, Hosana ditempat tertinggi, dan terberkatilah Dia disepanjang segala abad. Amin.

Bangkitlah Ya Allah dan biarlah musuh-musuhMu gemetar dan biarlah mereka lari tunggang langgang dari hadapanMu. Seperti asap yang lenyap seperti itu pula mereka menghilang; seperti lilin meleleh dihadapan api, dan seperti salju meleleh karena terbakar panas matahari.

Terkutuklah engkau Iblis, mengapa engkau menunda-nunda mengatakan namamu? Berikan kemuliaan bagi Allah yang kudus, gentarlah pada hal-hal ini. Aku mendesakmu Dalam Nama Yesus Kristus. Katakanlah namamu!

Aku mendesakmu dan mengusirmu bersama dengan semua yang berlutut di Sorga dan di bumi dan di dunia bawah, bahwa engkau harus mengatakan namamu! Aku mendesakmu oleh Dia yang telah mengosongkan DiriNya dan mengambil rupa seorang hamba. Katakanlah siapa namamu!

Aku mendesakmu dan mengusirmu di dalam darahNya yang dicurahkan ke atas Salib. Katakanlah namamu! Katakanlah dengan terus terang! Aku, seorang hamba Allah, menanyakan siapakah namamu?!

Apakah engkau memiliki pengikut yang lain? dan dari jenis mana engkau berasal, atau siapa nama pemimpinmu?
Dalam kuasa dan otoritas apa dan dimana engkau berdiam?

Sebelum keluar dari orang ini, engkau harus memberitahuku sebab derajatmu dibawahku!

Katakan padaku kapan engkau muncul dan apa tanda yang engkau perbuat ketika muncul?

Aku mendesakmu oleh Roh Kudus yang mengungkapkanmu, bersama dengan Petrus, yang terhormat dari antara para rasul, yang telah mengalahkan Penyihir Simon, serta bersamaku Rasul Yohanes Sang Theolog dari pulau Patmos yang telah mengalahkan Penyihir Kynops Angkhistos. Jawablah apa yang aku tanyakan kepadamu,  Iblis yang licik! Rendahkanlah dirimu sendiri.

Hades telah ditetapkan sebagai kursi kekuasaanmu; disanalah tempat kediamanmu, jadi tidak ada waktu lagi untuk menunggu, Tuhan akan segera tiba dan menghakimi bumi dan Dia akan menghukummu dan semua pengikutmu dalam api Neraka, mengirimmu dalam kegelapan yang luar biasa dimana cacing-cacing tak dapat binasa dan di dalamnya terdapat api yang tak terpadamkan.

Katakanlah namamu! Takutlah kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang Maha Agung, kemuliaan yang agung bagi Sang Bapa, Sang Putera dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. 

(sumber: http://monachoscorner.weebly.com/exorcismus.html)