Jumat, 30 Agustus 2013

Doa Bagi Dunia (Daniel F S)

 1) Tuhan kasihanilah kami, ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, orang berdosa yang penuh dengan segala dosa dalam sepanjang hidup kami. Kuatkanlah kami senantiasa dalam ketaatan akan kebenaran dan kehendakMu, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat jiwa kami.

2) Tuhan kasihanilah kami, berikanlah kami hati yang penuh kedamaian, pengampunan dan cinta kasih yang besar; sehingga kami dapat berdoa dengan ketulusan dan dalam belas kasihan, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Yehova Syalom, Sang Damai Jiwa kami.


3) Tuhan kasihanilah dunia ini dan segala isinya, ampunilah dosa-dosa dunia ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang memikul dosa dunia, tuntunlah kami semua kepada kepenuhan kebenaran iman dan ajaran Kristen dalam Gereja Orthodox Timur, satu-satunya Tubuh Kristus yang sejati, tiang penopang dan dasar kebenaran, Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik; sehingga kami dapat selalu mengenakan jubah kekekalan.

4) Tuhan kasihanilah GerejaMu, TubuhMu ini, lindungilah dan berkatilah, kasihanilah dan ingatlah para Patriarkh, Episkop, Presbyter dan Diakon; juga pada Biarawan dan Biarawati baik dalam kelompok maupun sendirian, baik yang melayani AltarMu maupun yang tidak; kasihanilah dan ingatlah setiap jenjang kehormatan dalam GerejaMu dan setiap pelayanan yang ada, para Exorcist, Katekis, Akolit, Pengidung, Reader, Paduan Suara, dan segenap pelayanan-pelayanan lainnya. Kuatkanlah dan sertailah GerejaMu dalam ajaran, iman dan moral yang murni sesuai dengan kebenaranMu. Berikanlah kepada umatMu keteguhan untuk melaksanakan Orthodoxia, Ortholatria, dan Orthopraxia dengan hati yang tulus dan khusyuk. Limpahkanlah selalu kepada GerejaMu, suatu pertumbuhan secara geografis maupun secara rohani, tuntunlah domba-dombaMu yang terhilang dan berikanlah pertobatan kepada mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami, hentikanlah dan insafkanlah kaum Skismatik dan kaum Heretik melalui kelembutan kasihMu, luruskanlah dan persatukanlah mereka kembali dengan GerejaMu. Nyatakanlah kebenaranMu bagi semua dan kasihanilah kami semua. 

5) Tuhan kasihanilah negara-negara kami, jika bangsa kami telah berdosa kepadaMu maka ampunilah dan kasihanilah, berikanlah kesejahteraan dan keamanan dalam negara kami, hentikan dan hindarkanlah kami dari segala bentuk peperangan, penjajahan, perpecahan, huru-hara, tawuran, kekacauan, kerusuhan politik, krisis keuangan, krisis kepercayaan, korupsi, kolusi, nepotisme, degradasi moral, kelaparan, wabah penyakit, wabah sampar pada hewan, berbagai kekacauan alam: banjir, gempa bumi, badai, dan kebakaran; serta malapetaka-malapetaka lainnya. Lindungilah negara kami dan pemimpin beserta seluruh perangkat negara, berikanlah kepada mereka ketulusan, kejujuran, kedisiplinan, hikmat, kepandaian, dan kekuatan untuk mengelola negara ini secara adil dan benar. Berikanlah bagi dunia ini cuaca-cuaca yang baik, berlimpahnya hasil bumi dan pemerintahan yang bijaksana, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa Mutlak, Raja di atas Segala Raja, ingatlah, kasihanilah dan tolonglah negara yang sedang dalam kekacauan.

6) Tuhan kasihanilah mereka yang menempatkan diri sebagai musuh-musuh kami sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat, ampunilah dan kasihanilah mereka yang berbuat jahat kepada kami: Menindas, menganiaya, melukai, mendukakan, menghujat, mencaci-maki, meremehkan, dan membenci kami. Ampunilah dosa-dosa mereka dan insafkanlah mereka dalam kebenaran kasihMu, berkatilah mereka dengan hati yang tulus dan terbuka, penuhilah mereka dengan kebijaksanaan dan rasa rendah hati, serta penahanan diri dan kasih yang besar, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengasih Manusia.

7) Tuhan kasihanilah kami semua yang terikat oleh dosa dan hawa nafsu duniawi ini, lepaskan dan bebaskanlah kami dari segala pikiran jahat, kata-kata yang kotor dan jahat, segala dusta dan tipuan, segala kutukan, penyembahan berhala dan roh-roh jahat, segala macam sihir, keraguan akan Engkau, sakrilegi, kemalasan dan kelambanan, kurangnya sikap hormat dan mengasihi orangtua, pembunuhan, amarah, percabulan, perzinahan, kecemaran, pencurian, keserakahan, ketamakan, kerakusan, iri hati, perseteruan, perselisihan, percideraan, egoisme, kesombongan, keangkuhan hidup, kemabukan, kebobrokan moral, keterikatan oleh makanan, game, pornografi, narkoba, dan rokok; serta hal-hal lainnya yang membelenggu hidup kami. Juga kami memohon cegahlah setiap upaya bunuh diri yang akan dilakukan dan insafkanlah para pelaku bunuh diri ini melalui kasihMu yang tak kunjung padam, jauhkanlah dan bebaskanlah kami dari hal-hal itu, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Yehova Nissi, Sang Panji Keselamatan kami.

8) Tuhan kasihanilah kami semua yang berada dalam keadaan sakit dan kelemahan, berikanlah rahmat kesembuhan dan pemulihan kekuatan kepada mereka, terutama kesembuhan rohani meskipun kesembuhan jasmani tak Kau lupakan. Hindarkanlah mereka dari roh-roh jahat yang membuat sakit dalam diri mereka dan bahkan merasuki beberapa diantara mereka, kiranya malaikatMu Kau kirim untuk menolong mereka dan lepaskanlah mereka demi PuteraMu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Biarlah melalui peristiwa sakit ini, mereka menjadi semakin mendekat kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Yehova Rapha, Sang Penyembuh dan Tabib Agung kami.

9) Tuhan kasihanilah kami semua yang berada dalam perjalanan baik melalui darat, air maupun udara. Kirimkanlah malaikat penjagaMu dalam setiap jalan-jalan kami, pagarilah kami dengan kasihMu dari setiap kecelakaan dan bencana, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Imanuel, Sang Allah yang beserta kami.

10) Tuhan kasihanilah mereka yang tersisih dan kaum miskin, bagi mereka yang kurang mampu dan dalam himpitan ekonomi, Tuhan peliharalah mereka dengan kasihMu, cukupkanlah segala bentuk kebutuhan mereka. Gerakkanlah hati kami untuk dapat memberikan derma bagi mereka dalam ketulusan dan cinta kasih. Lindungilah mereka dari segala tekanan, mara bahaya dan dari segala yang jahat, ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang selalu ada bagi kaum miskin dan yang tersisih dan Sang Yehova Yirekh, Sang Allah yang mencukupi.

11) Tuhan kasihanilah para janin dan bayi, ingatlah dalam setiap kerapuhan mereka ya Tuhan, kirimkanlah malaikat pelindung dariMu bagi mereka, hindarkanlah mereka dari sakit penyakit, kecacatan dan kelemahan tubuh, jagailah ketidak berdayaan mereka dari segala mara bahaya. Limpahkanlah rahmatMu bagi mereka yang merindukan anak. Tuntunlah mereka dalam Sakramen Baptisan Suci dalam GerejaMu serta tumbuhkanlah mereka dalam tubuh yang sehat, moral yang baik dan kerohanian yang benar. Kasihanilah dan berkatilah mereka yang merawat dan mendidiknya, para orangtua mereka, keluarga mereka, wali asuh mereka, pengasuh mereka, guru-guru mereka, rohaniwan-rohaniwan mereka, dan setiap orang-orang di sekitar mereka. Cegahlah setiap aksi aborsi yang dilakukan secara serampangan, insafkanlah para pelaku aborsi dalam hati nurani yang benar dan baik serta ampunilah dosa-dosa mereka, raihlah mereka semua dengan cahaya kasihMu dan tuntunlah mereka ke dalam jalan keselamatan. Sentuhlah mereka dengan kasihMu, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang mencipta.

12) Tuhan kasihanilah para kanak-kanak dan remaja, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang jahat dan dari segala malapetaka, berikanlah kepada mereka kestabilan emosi, pengendalian diri terhadap hawa nafsu, dan hikmat kepandaian dan kekuatan dalam pendidikan yang mereka tempuh. Limpahkanlah bagi mereka, suatu kedisiplinan, moral yang baik dan suatu kepedulian bagi diri sendiri maupun sesama. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka ketika mereka dalam kesedihan dan kesengsaraan, ya Tuhan Yesus Kristus, yang pernah menjelma menjadi Sang Kanak-Kanak yang Maha Suci.

13) Tuhan kasihanilah para pemuda dan pemudi, tiliklah pergumulan hidup mereka, jika mereka melakukan studi lanjut maka biarlah tanganMu yang membimbing mereka, berkati dengan hikmat kepandaian dariMu, dan dalam pekerjaan yang dirindukan ya Tuhan berikanlah yang terbaik bagi mereka, berikanlah kesabaran, kedisiplinan, kejujuran, hikmat kepandaian dan kekuatan dalam mereka bekerja. Pertegaslah panggilan kehidupan dan pelayanan dalam hidup mereka, biarlah yang terpanggil untuk menikah dapat menemukan jodoh yang terbaik, karuniakanlah kepada mereka kekudusan hubungan, cinta yang tulus dan sejati, kesetiaan satu sama lainnya, hindarkanlah mereka dari perseteruan, namun berikanlah kesabaran dan pengertian ketika menghadapi suatu masalah. Tuntunlah mereka sampai kepada Sakramen Pernikahan Suci dengan tanpa noda dan cacat dapat mempertahankan kekudusan sehingga dapat memuliakanMu. Bagi mereka yang memiliki panggilan selibat ya Tuhan, kasihanilah dan tolonglah mereka untuk hanya mencintaiMu dengan ketulusan hati, ajari kami untuk mengasihi ya Allah, kuatkanlah iman kami semua ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantin Yang Kudus.

14) Tuhan kasihanilah para ayah dan ibu, ringankanlah beban mereka dalam mengurus keluarga, berikanlah keharmonisan dalam hubungan keluarga mereka, biarlah kedamaian dan kebijaksanaan untuk mengatur dan membina keluarga dalam kebenaran dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka kesatuan dan jangan biarkan ada perpecahan dalam keluarga mereka. Cegahlah perceraian diantara keluarga mereka dan lekatkanlah kembali kasih keluarga yang telah terpecah. Sentuhlah mereka dengan tangan kasihMu yang lembut, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemersatu.

15) Tuhan kasihanilah para orang-orang yang telah berumur lanjut, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka, biarlah damai dan penghiburan dariMu selalu ada di tengah-tengah mereka, janganlah pernah campakkan mereka ya Tuhan, berikanlah mereka sukacita akan HadiratMu yang Agung itu, Ingatlah masa-masa terakhir hidup mereka dan ingatlah mereka pada masa Engkau datang kedua kalinya, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim Agung dan Pembela kami,

16) Tuhan kasihanilah mereka yang telah tertidur dalam Engkau, (Nama), tiliklah benih Ilahi dalam diri mereka dan kiranya ampunilah setiap dosa-dosa kesalahan mereka, persatukanlah mereka dengan kemuliaanMu, biarkanlah mereka menikmati sukacita HadiratMu yang tiada batasnya, sehingga suatu saat kami dapat bersama-sama memuji memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Sorga Mulia bagi kami.

Penutup

Kiranya Allah Trinitas; Sang Bapa, Sang Putera dan Sang Roh Kudus, mendengarkan, berkenan dan mengabulkan doa-doa kami ini, Tolonglah dan doakanlah kami kepada Allah ya Sang Aiparthenos Theotokos Maria Panagia, St. Yoakim dan St. Anna, datuk moyang yang Kristus, tolonglah dan doakanlah kami,

Nabi dan perintis jalan yang mulia St.Yohanes Pembaptis, Nabi besar St. Musa, St. Elia, St. Henokh dan St. Daniel serta segenap jajaran para nabi, tolonglah dan doakanlah kami, 
Rasul yang mulia dan ternama St. Petrus dan St. Paulus, 
St. Andreas yang pertama dipanggil oleh Kristus, 
St. Yakobus Anak Zebedeus dan St. Yohanes murid yang dikasihi Kristus, Sang Boanerges, 
St. Filipus, St. Bartolomeus, St. Thomas, St. Matius, 
St. Yakobus Anak Alfeus, St. Yudas Tadeus, 
St. Simon orang Zelot, dan St. Matias,
Serta segenap jajaran yang disamakan dengan para rasul dan 70 rasul utusan, tolonglah dan doakanlah kami, 

Santo/Santa Patron kami yang terilham oleh Allah, St. Iona dari Manchuria (atau Nama St. Patron) tolonglah dan doakanlah kami,
St. Ignatius dari Antiokhia, Sang Pengemban Allah, serta segenap jajaran pengemban Allah, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Polikarpus dari Smirna, Syuhada yang kudus, serta segenap jajaran para Syuhada yang mulia dan unggul, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Antonius Agung dan St. Benediktus dari Nursia, Patron Kerahiban dan penahanan diri, serta segenap jajaran kerahiban yang suci, tolonglah dan doakanlah kami, 
St. Sophronius, Sang Patriarkh Yerusalem, serta segenap jajaran Patriarkh, Episkop, Presbyter dan Diakon, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Kosmas dan St. Damianos, sang penyembuh tanpa bayaran, serta segenap jajaran janasuci penyembuh tanpa bayaran, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Nicholas dari Myra, sang pelindung perjalanan, serta segenap jajaran janasuci pelindung, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Basilius Agung, sang guru jagad, serta segenap jajaran janasuci segenap bapa Gereja, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Serafim dari Sarov, sang pembuat mujizat yang penuh kemuliaan, serta segenap jajaran kaum Staretz, tolonglah dan doakanlah kami,
St. Matrona dari Moskow, yang penuh berkat Ilahi, serta segenap jajaran seluruh janasuci, tolonglah dan doakanlah kami,

Para malaikat agung yang tak berjasad jasmani,
St. Mikhael, yang membantu kami dalam melawan roh-roh jahat, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Gabriel, yang membantu kami dalam memahami wahyu Ilahi, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Rafael, yang membantu membawakan kesembuhan Ilahi baik secara rohani maupun jasmani bagi kami, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Uriel, yang membantu mengikis hawa nafsu kedagingan kami demi timbangan yang baik di hari penghakiman akhir nanti, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Selafiel, yang membantu kami untuk dapat berdoa secara rohani, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Yehudiel, yang membantu kami untuk hidup dalam kemuliaan, tolonglah dan doakanlah kami.
St. Barakhiel, yang membantu membawakan berkat-berkat rohani dan jasmani dari Allah kepada kami, tolonglah dan doakanlah kami.
Malaikat pelindungku yang penuh kebajikan Ilahi, tolonglah, lindungilah dan doakanlah kami.
Serta segenap jajaran Serafim, Kerubim, Takhta, Dominion, Virtue, Power, Principality, dan para malaikat semuanya, tolonglah dan doakanlah kami.

Tuhan kasihanilah, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami; demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

(sumber: http://monachoscorner.weebly.com/doa-bagi-dunia-doa-pribadi.html)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar